horní banner
Včelaření na Hané

Včelí med

Med je základní včelí produkt.

Co je med

Sladká hmota, produkovaná včelami, z nektaru nebo medovice. Tvoří ji převážně ovocný cukr (fruktóza) a hroznový cukr (glukóza) a pouze méně než 10 % sacharózy.
Včely posbírají nektar, medovici a jiné sladké šťávy, nechají je projít vlastním zažívacím ústrojím a uskladní v plástech, kde tato látka za vydatné pomoci mladých včelek, které s ní různě manipulují a upravují, postupně dozrává v med.

Medovice

Sladká rostlinná šťáva ze sítkovic (vodivá pletiva rostlin), tvořící lepkavé povlaky, případně i kapky na listech a jiných částech rostliny. Producenti medovice nabodávají sítkovice, nasávají rostlinné šťávy, z nichž pro sebe oddělí dusíkaté látky, a cukrové látky vypustí ven právě jako medovici. Včely jí sbírají především ráno, protože při vyšší teplotě během dne medovice zasychá. K producentům medovice patří např. puklice, mšice a jiný hmyz.

Nektar

Sladká šťáva vylučovaná tzv. nektáriemi čili speciálními žlázkami na rostlině. Včely sbírají nektar a v úle ho zahušťují, přidávají k němu svůj sekret - a tak vzniká med. Nektar obsahuje různé cukry, nějaké minerální látky, pryskyřice a jen minimum látek dusíkatých. Přítomny jsou i některé organické kyseliny a éterické oleje.

Složení medu

Vytáčený med obsahuje v průměru kolem 15 % vody a 85 % cukrů, dále dextriny, organické kyseliny, aminokyseliny, bílkoviny, peptidy, fermenty, rostlinné hormony, vitaminy, aromatické látky a kolem 1 % minerálních látek. Z cukrů obvykle obsahuje 30-35% glukózy a 35-42% fruktózy. Med může v malém množství obsahovat i jiné cukry (sacharóza, maltóza).
O tuhosti nebo kapalnosti rozhoduje vzájemný poměr glukózy a fruktózy. Tekutý med krystalizuje tím dříve, čím je v něm větší podíl glukózy. Tuhý, zkrystalizovaný med zahříváním při teplotě do 42 °C opět zkapalníme, aniž by utrpěla jeho kvalita.
Další velmi významnou složkou jsou dextriny. Z necukerných látek najdeme v medu především organické kyseliny, aminokyseliny, enzymy, minerální látky, stopové prvky, vitamín C a vitamíny skupiny B.

Jak dělíme med

Med dělíme podle původu na 2 hlavní druhy - květový a medovicový.

K prodeji bývá též med:

Co značí certifikát český med

V roce 1999 došlo pod tlakem loby dovozců a zpracovatelů medu ke změně legislativy a následně ke zmírnění požadavků státní normy na jakost medu. Díky této změně došlo k tomu, že se může nyní dovážet do České republiky i méně kvalitní med z problémových oblastí světa a může se s ním méně šetrně zacházet při zpracování, stáčení do obalů, ztekucování atd.
Českému svazu včelařů (ČSV) se nepodařilo zabránit této legislativní změně a proto zavedl vlastní přísnější normu (ČSV 1/1999), které vyhoví pouze kvalitní med, med o který bylo v průběhu celého jeho zpracování řádně pečováno a byl vyprodukován včelami na území České republiky. Byla navržena a zaregistrována ochraná známka, kterou může být označen med vyhovující této normě.

logo českého medu Certifikát našeho medu pro rok 2006

Med vyhovující této normě je skutečným lékem.

Každoročně pořádá Český svaz včelařů soutěž o nejlepší český med. Med je podroben chemickému rozboru zda vyhovuje normě ČSV 1/1999 a potom je podroben senzorickému hodnocení porotou.
Kvalitní český med koupíte ve včelařských prodejnách, v dobrých obchodech se zdravou výživou (od cca 160,-Kč/kg) a u dobrých včelařů. Poslední možnost vás vyjde i nejlevněji.

[Nahoru]

GeoURL © GVP 2006 I valid for XHTML 1.0 I valid for CSS level 2