horní banner
Včelaření na Hané

Včela medonosná

Sociálně žijící blanokřídlý hmyz užitečný opylováním a snůškou medu.

Taxonomické zařazení

Třída: hmyz Insecta
Řád: blanokřídlí Hymenoptera
Čeleď: včely Apoidea
Rod: včela Apis
Druh: včela medonosná Apis mellifica

Vzhled

Hnědé, hubené tělíčko se žlutými až oranžovými vodorovnými pruhy, které je téměř všude ochmýřené. Tykadla jsou krátká. Mimo tykadel má včela na hlavě složené oči, které ji umožňují výborně vidět i v šeru. Ve srovnání s lidským okem vidí včela na dálku méně ostře. Horší je také u včel rozlišování barev. Narozdíl od člověka však vidí ultrafialové barvy.
Na zadním páru nohou má tento hmyz sběrné ústrojí, které mu slouží pro přepravu nektaru (rostliny na něj lákají včelky, které je pak opylují. Nachází se tedy v květu rostlin) či medovice (vyskytuje se na listech a jehličí. Jedná se o výměšky hmyzu) do úlu.

Rozšíření

Včely se vyskytují všude tam, kde jsou rozkvetlé louky. A to nejen u nás, ale po celém světě.

Způsob života

Včely žijí ve velkých společenstvech, často v uměle vyrobených úlech. V těchto úlech žijí podstatě tři druhy včel. Královna, trubci a dělnice.
Královna má za úkol pouze reprodukci. Vyvíjí se v rohových matečných buňkách.
Trubci jsou samečci, kteří oplodní královnu. Rodí se z neoplozených vajíček a po oplození královny umírají. Podobně jako královna, jsou i trubci krmeni dělnicemi. Na konci léta se o ně dělnice přestávají starat a jsou vyhnáni z úlu.
Dělnice mají rozdělenou ostatní práci. Jedná se o samice se zakrnělými pohlavními orgány. V případě, že ve včelstvu není královna, může klást neoplozená vajíčka. Této dělnici se říká trubčice. Některé se starají o královnu, jiné o trubce. Další část staví nové plástve. Včely, které vidíme poletovat venku, patří také mezi dělnice. Jsou to létavky. Pilně zbírají z květů pyl, který je základem potravy jak pro královnu tak i pro budoucí generaci, která se teprve vyvíjí ve stádiu larvy. Pracovní okruh létavek je asi 1 km.
V zimním období se z pylu vytváří med, který slouží včelám jako potrava přes toto chladné období. Včely hotový med ukládají do pláství podobných těm, ve kterých se líhne nová generace včelstva.

Rozmnožování

Na okrajích plástve jsou takzvané matečníky. Larvám v těchto buňkách plástve věnují dělnice zvláštní pozornost. Jedná se totiž o budoucí královny. Když se vylíhne jedna, usmrtí ostatní larvy královen a vydává se spolu s trubci, kteří se vyvinuli z neoplozených larev, na svatební let. V průběhu tohoto letu je královna oplozena a vrací se zpět do úlu. Truci po oplodnění umírají. Mezi tím úl opustila stará královna s asi polovinou včel. Stará královna se svými včelami tvoří takzvaný roj. Každý dobrý včelař ví, kdy se včely začnou rojit a je patřičně vybaven na to, aby je mohl chytit a umístit do nově připraveného úlu. Roje včel obecně vyvolávají v lidech hrůzu, ale je prokázáno, že rojící se včely nebodají.

Potrava

Jejich potravu tvoří cukry, tuky, bílkoviny, minerální látky a vitaminy získávané z pylu, nektaru a medovice.

Ochrana

Včela medonosná není nijak chráněným druhem.

[Nahoru]

GeoURL © GVP 2006 I valid for XHTML 1.0 I valid for CSS level 2